Rekisteröinti

Nimimerkki:
Salasana:
Salasana:
Email:
Kuva:
Sukupuoli:
birthdate2:
Käyttöehdot:

715517.biz -sivuston käyttöehdot

1. Yleistä
Juha Tauriainen (myöhemmin "kustantaja") tarjoaa käyttäjälle 715517.biz www-sivuston internet-osoitteessa http://www.715517.biz/ näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti.

715517.biz www-sivustolle rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan tai täysin ymmärrä niiden sisältöä ja merkitystä, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää sivuja.

715517.biz sisältää vain aikuisille tarkoitettua materiaalia ja sivusto on tarkoitettu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Rekisteröityessään sivustolle käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen. Sivuston käyttö on ehdottomasti kielletty alle 18-vuotiailta.

Yksittäisiin 715517.biz www-sivuston sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen avaamista.


2. Käyttäjän velvoitteet

Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä 715517.biz www-sivustolla aineistoa, joka on Suomen lain, sivuston käyttöehtojen tai hyvien tapojen vastaista.

Rekisteröityessään tai kirjautuessaan sivustolle käyttäjä vakuuttaa olevansa 18 vuotta täyttänyt aikuinen ja ymmärtävänsä, että käyttäjätunnusten luovuttaminen tai sivuston sisältämän aineiston esittäminen alle 18 vuotiaille on kiellettyä

Ladatessaan kuvia käyttäjä vakuuttaa olevansa joko aineiston tekijänoikeuksien tai käyttöoikeuksien haltija ja että hänen lataamansa aineisto noudattaa seuraavia kuville asetettuja ehtoja:

1.Kuvan tulee aina esittää henkilöä itseään. Mikäli kuvassa esiintyy myös muita henkilöitä, tulee käyttäjällä olla näiden henkilöiden suostumus kuvan julkaisemiseen tällä nimenomaisella sivustolla. Kaikkien kuvassa esiintyvien henkilöiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä aikuisia.
2.Kuva ei saa olla Suomen lain, säädösten, käyttöehtojen tai hyvän maun vastainen eikä kuva saa olla esim. väkivaltainen, rasistinen eikä väkivaltaan tai rasismiin yllyttävä.
3.Kuvassa ei saa esiintyä sukupuolielimiä.
Käyttäjä vakuuttaa ymmärtävänsä, että sivustolle ladattua aineistoa, kuten alastomuutta sisältäviä kuvia, ei välttämättä koskaan saa täysin poistettua internetistä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä 715517.biz www-sivustoa lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa 715517.biz www-sivustolle tai muille 715517.biz www-sivuston käyttäjille.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan häiriköinnistä tai käyttöehtojen vastaisesta materiaalista välittömästi sivuston kustantajalle käyttäen joko palautelomaketta, erityisiä ilmianna-linkkejä tai sähköpostia.


3. Kustantajan oikeudet ja velvoitteet

Kustantaja voi lopettaa 715517.biz www-sivuston tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja kustantaja voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa kustantajan palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivuston välityksellä, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

1.Kustantajalla on oikeus julkaista lähetetty aineisto sivustolla.
2.Kustantajalla on oikeus poistaa lain, käyttöehtojen tai hyvien tapojen vastainen aineisto tai käyttöehtoja rikkova käyttäjätunnus sivustolta ilman erillistä varoitusta.
3.Kustantajalla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa käyttäjän tiedot viranomaisille mikäli käyttäjä lataa sivustolle lainvastaista materiaalia tai käyttää sivustoa lainvastaisiin tekoihin.
4.Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista.
5.Käyttäjä on vastuussa kustantajalle kaikista kuluista, jotka aiheutuvat kustantajalle lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista kustantajaa kohtaan.
6.Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia kustantaja kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa voi kustantaja tarvittaessa ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai kustantajan tuotteeseen tai palveluun.

Edellä esitetyt ehdot eivät koske 715517.biz www-sivuston kautta välitettyjä yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia.

Kustantaja ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

* lain tai muun säännöksen vaatimana
* jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi
* jos se on tarpeen kustantajan tai kolmannen osapuolen laillisten oikeuksien suojaamiseksi
Kustantaja ei ole vastuussa käyttäjän 715517.biz www-sivustolle tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.


4. Korvausvelvollisuus ja jälleenmyynti

715517.biz www-sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Kustantaja pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei toisin ole sivuilla mainittu. Sivustolle lähetettyjen kuvien ja viestien tekijänoikeudet ovat pääsääntöisesti niiden kirjoittajilla.

Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman kustantajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty lukuun ottamatta seuraavaa poikkeusta. Käyttäjällä on lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

On kiellettyä myydä kustantajan tuottamia palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista sopimusta kustantajan kanssa.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat kustantajaa, sen työntekijöitä tai 715517.biz -sivuston valvojia vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

5. Tietosuoja

Kustantaja noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä. kustantaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

6. Takuu ja vastuunrajoitus

Kustantaja pyrkii varmistamaan 715517.biz www-sivuston virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

715517.biz -sivuston sisältö esitetään sellaisenaan. Kustantaja ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Kustantaja varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja ja estää pääsyn sivuille.

Kustantaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Kustantaja ei myöskään ole millään tavoin vastuussa 715517.biz www-sivuston ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.


7. Linkit ja mainokset

Kustantaja ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

8. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietolain (523/99) §10:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa http://www.715517.biz/rekisteriseloste/
9. Muuta

715517.biz -sivuston julkaisijana ja kustantajana toimii Juha Tauriainen. 715517.biz on Juha Tauriaisen rekisteröity internet-domain ja vakiintunut tavaramerkki.

Kaikki käyttöehtoja ja 715517.biz www-sivustoa koskevat yhteydenotot kustantajalle postitse tai sähköpostitse osoitteella juha (ät) 715517.biz

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja 715517.biz www-sivustoa koskevat riidat käsitellään Pieksämäen käräjäoikeudessa.